Kehon ja mielenhoitokeskus

Karhunkierros 149
63700
ÄHTÄRI
0400 0156 22
kimmo@mielikeho.net
www.mielikeho.net

Seuraa Meitä

Psykofyysinen osteopatia

Psykofyysisessä osteopatiassa ihminen käsitellään kokonaisvaltaisena olentona. Ihmisen mieli ja keho ovat vuorovaikutuksessa keskenään Psykofyysinen osteopatia perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jossa asentoa jännitystiloja liikemalleja sekä kehon ja mielen reaktioita havainnoimalla ja harjoittelemalla etsitään henkilön vahvuuksia ja voimavaroja arjesta selviömiseen Psykofyysisen osteopatian avulla luodaan ihmiselle mahdollisuus kokea tunnistaa ja hyväksyä omaa kehollisuuttaan . Tavoitteena on myös avustaa ja auttaa ihmistä löytämään yhteys itsensä ja elinvoimaisuutensa kanssa sekä tuoda selviytymiskeinoja ja ratkaisumalleja arkielämään.
Psykofyysisen osteopatian tärkein elementti on kehontunteminen. Se on syvällistä kokemusta omasta kehosta, olemisesta ja minästä kokonaisuutena. Suhde alustaan, keksilinja, liikekeskus, hengitys ja liikkeen virtaus ovat keskeisessä asemassa harjoiteltaessa kehontuntemista. Näillä harjoituksilla pyritään lisäämään ja vahvistamaan ihmisen kykyä elää tasapainoisemmin kehossaan sekä levossa että liikkeessä. Psykofyysisien osteopatian menetelmillä voidaan hoitaa mm. mielenterveys- ja kipupotilaita, psykosomaattisesti oireilevia potilaita sekä stressi-, uupumis- ja traumatisoitumisesta johtuvia oireita