EFT (Emotional Freedom Techniques / Tapping) on menetelmä, jossa akupunktiopisteiden stimulointi yhdistyy muuhun asiakastyöhön. EFT-hoidossa käymme läpi paitsi täydellisen perustekniikan, myös tarvittaessa käytännössä hyviksi koetut lisätekniikat.

EFT:llä voidaan omatoimisesti helpottaa esim:·

  • stressiä
  • pelko- ja jännitystiloja
  • negatiivisia tunnetiloja
  • kroonista kipua
  • unettomuutta

EFT:tä voidaan myös hyödyntää:

  • urheilijoiden henkisessä valmennuksessa
  • coachingissa
  • terapiatyössä
  • kriisityössä

Asiakkaalle EFT:tä voidaan opettaa niin, että asiakas pystyy käyttämään menetelmää myös itsenäisesti. Näyttöön perustuvaa tutkimustietoa on EFT:n vaikuttavuudesta mm.ahdistuneisuuteen, posttraumaattiseen stressiin, krooniseen kipuun (esim. fibromyalgia) sekä eriasteisiin pelkotiloihin( kts. esim Feinstein d. Acupoint stimulation in treating psychological disorders: Evidence of efficacy. Review of General Psychology, Vol 16(4), Dec 2012, 364-380.)
Osteopaatti, psykoterapeutti Kimmo Peltola on tehnyt akupunktiota 25 vuoden ajan ja opettanut sitä 15 vuoden ajan. EFT:tä hän on tehnyt vuodesta 2006 asti

Close Menu