Mitä on osteopatia ?

Osteopatia on tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien hoitomenetelmä, joka kehitettiin 1800- luvun puolivälin jälkeen Amerikassa. Ortopedinen osteopatia on osteopatian yksi erikoishaara.                  

Mitä on ortopedinen osteopatia ? 

Ortopedinen osteopatia on tuki- ja liikuntaelimistön häiriö- ja kiputilojen hoitoa. Hoitokeinoina käytetään nivelten virheasentoja ja toimintahäiriöitä korjattaessa manipulaatio- ja mobilisaatiohoitoja. Myös tekninen ongelma-alueelle kohdistettu hieronta, erilaiset liikehoidot ja asiakkaan ohjaaminen kehonsa hallintaan kuuluvat osteopatian hoitomenetelmiin. 

Ortopedisen osteopaatin erikoisosaamiseen kuuluu myös tarkka kliininen tutkiminen. Vain hyvällä tutkimisella kyetään hoito kohdistamaan tarkasti toimintahäiriöiseen kudokseen ja sulkemaan pois sellaisia riskitekijöitä, jotka ovat esteenä hoidolle. Ammattikuntamme nojautuu tiukasti koululääke- tieteeseen tosiasioihin, niinpä tutkimukset perustuvat aina funktionaalisen anatomian, röntgendiag- nostiikan ja neurologian tuntemiseen. Ortopedisen osteopaatin koulutus antaa valmiudet satojen eri kliinisten testien suorittamiseen ongelman perussyytä selvitettäessä. 

Ortopedinen osteopaatti kykenee kliinisen tutkimuksensa perusteella ohjaamaan asiakkaansa       jatkotutkimuksiin sopivimmalle erikois- tai yleislääkärille. Useimmissa tapauksissa hän kykenee saatteessaan jatkotutkimuksiin esittämään vaivan syyn, ongelman ylläpitäjän.

Filosofiamme mukaan nivelten staattisoituminen (jäykistyminen) ja aineenvaihdunnan häiriintyminen niissä ja niiden ympäristökudoksissa on useimmiten syynä tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin. Useimmiten lihakset jännittyvät joutuessaan suojaamaan toimintahäiriöisiä niveliä. Siis lihasjännitys     ei useinkaan ole ongelmien perussyy. Mikäli ongelma kuitenkin on vain lihaksissa, hoito kohdistetaan niihin.

Ammattikuntamme on kiropraktikkojen ja naprapaattien ohella ainut terveydenhuollon ammattikunta, jolla on juridinen oikeus suorittaa manipulatiivisia hoitoja tukirangan nivelistön normaaliliikkuvuuden palauttamiseksi. 

Ortopedisen osteopatian koulutus on 4-vuotinen monimuotokoulutus terveydenhuollon oikeusturva- keskuksen hyväksymän koulutusohjelman mukaisesti. Kouluttajana toimii Ortopedisen Osteopatian koulutuskeskus Helsingissä, Länsi-Pasilassa. Koulutuksen vastaavana opettajana toimii osteopaatti, Timo Rantala

  Ortopedinen osteopatian koulutus on Valviran (Terveydenhuollon oikeusturvakeskus)  hyväksymää. Valmistuneet osteopaatit ovat Valviran ja lääninhallituksen  rekistereissä osteopaatteina.

hotietoisuuden lisäämiseen.

Psykofyysinen osteopatia

Psykofyysisessä osteopatiassa ihminen käsitellään kokonaisvaltaisena olentona. Ihmisen mieli ja keho ovat vuorovaikutuksessa keskenään Psykofyysinen osteopatia perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jossa asentoa jännitystiloja liikemalleja sekä kehon ja mielen reaktioita havainnoimalla ja harjoittelemalla etsitään henkilön vahvuuksia ja voimavaroja arjesta selviömiseen Psykofyysisen osteopatian avulla luodaan ihmiselle mahdollisuus kokea tunnistaa ja hyväksyä omaa kehollisuuttaan . Tavoitteena on myös avustaa ja auttaa ihmistä löytämään yhteys itsensä ja elinvoimaisuutensa kanssa sekä tuoda selviytymiskeinoja ja ratkaisumalleja arkielämään.
Psykofyysisen osteopatian tärkein elementti on kehontunteminen. Se on syvällistä kokemusta omasta kehosta, olemisesta ja minästä kokonaisuutena. Suhde alustaan, keksilinja, liikekeskus, hengitys ja liikkeen virtaus ovat keskeisessä asemassa harjoiteltaessa kehontuntemista. Näillä harjoituksilla pyritään lisäämään ja vahvistamaan ihmisen kykyä elää tasapainoisemmin kehossaan sekä levossa että liikkeessä. Psykofyysisien osteopatian menetelmillä voidaan hoitaa mm. mielenterveys- ja kipupotilaita, psykosomaattisesti oireilevia potilaita sekä stressi-, uupumis- ja traumatisoitumisesta johtuvia oireita

Close Menu