Hypnoosi ja psyykkinen valmennus

Hypnoosi on tietoisuuden tila / tajunnan tila / vireystila / mielentila, joka on ihmiselle ominainen. Tämä tila on mielen rentoutumista, joka kokijan ominaisuuksista johtuen vaihtelee eri asteisena kevyen pinnallisesta syvään kokonaisvaltaiseen olotilaan. Hypnoositila voidaan aikaansaada eri menetelmiä käyttäen. (Tietyissä tilanteissa hypnoositila syntyy meille itsestään ilman erillistä induktiota.)

Mitä hypnotisointi on?

Hypnotisointi on tähän tilaan opastamista, jolloin kohdehenkilö omaehtoisesti hypnotisoituu. Hypnoosi on vuorovaikutussuhde, jonka perustana on luottamus, suopeus, kunnioitus ja halukkuus yhteistyöhön yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hypnoosi on mielihyvää tuottavaa ja stressiä laukaisevaa.

Mitä on suggestio?

Suggestio on suostutteleva ehdotus, vakuutus tai väite, joka ei joudu mielen kriittisen pohdinnan kohteeksi vaan hyväksytään sellaisenaan, mikäli se ei loukkaa kohdehenkilön moraalia, eettistä näkemystä tai sopivuuskäsitystä.

Koko kulttuurimme on täynnä suggestioita. Niitä on vuorovaikutussuhteissa, työelämässä, uskonnossa, politiikassa, kouluissa, jne. Niitä on tahallisia, tavoitehakuisia ja tahattomia, harkitsemattomia. Ne ovat joko myönteisiä ja kannustavia tai kielteisiä ja latistavia. Kielteiset suggestiot ovat usein tahattomia, joita annamme huomaamattamme toisillemme jokapäiväisissä toimissamme kaikilla elämänalueilla. Suggestiot vaikuttavat meissä ja niin opimme pitämään epätosiakin väittämiä, asioita ja ominaisuuksia itsestämme ja elinpiiristämme tosina. Väärät uskomukset hankaloittavat elämää ja toimivat esteinä mahdollisuuksiemme toteutumiselle.Kun opimme itse tuntemaan suggestion luonteen ja toiminnan, opimme käyttämään itsesuggestiota ja näin vaikuttamaan elämänlaatuumme.Kaikki mitä olemme oppineet väärin voimme poisoppia tai oppia uudelleen.

Hypnoosi ja suggestio

Hypnoosi on mielen tila, jossa kyky vastaanottaa suggestioita on merkittävästi lisääntynyt. Tätä mielen ominaisuutta käytetään hyväksi suggestiopohjaisissa terapia-, opetus- ja valmennusmenetelmissä. Niiden menetelmien piiriin kuuluu koko inhimillinen elämä. Suggestiopohjaisten menetelmien yhtenä tarkoituksena on, että niiden avulla asiakas oppii itse ohjaamaan itseään tavoitteidensa suuntaan itsehypnoosin ja itsesuggestion opittuaan

Close Menu