TRE-terapia

Trauma Releasing Exercises (TRE) on tehokas ja yksinkertainen menetelmä stressistä ja traumaattisista kokemuksista palautumiseen helppojen fyysisten liikkeiden avulla. Menetelmä lisää kehon ja mielen tasapainoa, rentoutta ja rauhaa.

Stressi ja traumaattiset kokemukset vaikuttavat kehon ja mielen hyvinvointiin huomattavasti, mutta niiden vaikutuksista on mahdollista palautua. Stressaavat ja traumaattiset kokemukset saavat kehossa aikaan säikähdysrefleksin ja sokkireaktion, jotka aiheuttavat jännityksiä jalkojen, lantion ja vatsan alueen syvissä lihaksissa. Jos reaktiot eivät pääse purkautumaan nämä jännitykset saattavat muuttua pysyviksi jännityksiksi, erilaisiksi kehollisiksi selviytymiskeinoiksi, jotka ajan mittaan voivat ilmetä erilaisina kipuina ja sairauksina.

TRE-menetelmä perustuu ihmisen biologiseen ja neurologiseen kykyyn palautua stressaavista tilanteista. Liikesarja saa kehossa aikaan tärinän, joka poistaa ylijännitystä lihaksista ja hermostosta. Traumaattisten ja stressaavien kokemusten aikana kehoon muodostuneet syvät jännitykset pääsevät vapautumaan ja keho löytää takaisin luonnolliseen rentoon ja luottavaiseen tilaansa. Menetelmä on helppo oppia ja sen vaikutukset ovat välittömät.

Menetelmä kehittäjä, Tri David Berceli on kansainvälisesti tunnettu traumanhoidon asiantuntija. Hän on työskennellyt monilla maailman kriisialueilla ja opettanut menetelmää kymmenille tuhansille ihmisille. Menetelmän koulutus alkoi myös Suomessa vuonna 2009.

TRE-harjoituksia ohjataan yksilöllisenä stressin- ja traumanpurkuhoitona. Istunnon aikana tehdään liikesarja ja opetellaan tunnistamaan oman kehon jännitysmekanismit sekä tukemaan kehon vapautumista niistä. Menetelmä perustuu kehon omaan viisauteen ja kykyyn ohjata meidät sulkeutuneesta ja käpertyneestä tilasta takaisin avoimeen ja luottavaiseen tilaan. Avautumisprosessi tuo joskus esiin tukahdutettuja tunteita ja pelkoja, joiden kohtaamisessa ohjaaja auttaa. Tilanteesta riippuen, muutamien käyntikertojen jälkeen asiakas voi jatkaa menetelmän käyttöä itsenäisesti omien tarpeidensa mukaan.

TRE-harjoituksia ohjataan myös ryhmille. Menetelmä sopii erityisen hyvin sijaistraumatisoitumiselle altistuville ammattiryhmille, kuten sairaanhoitajat, ensihoitajat, sosiaalityöntekijät, palomiehet, poliisit jne. Ryhmäohjaus sisältää teoriaa aiheesta, ohjauksen liikesarjan toteuttamiseen sekä jakamista harjoitteiden vaikutuksista.

TRE-harjoitukset sopivat erittäin hyvin tueksi elämänhallintaan, erilaisiin terapiaprosesseihin sekä itsetuntemuksen ja keOrtopedinen osteopatia

Close Menu