Työnohjaus, mitä se on?

Työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjauksen keskeinen väline on vuorovaikutusprosessi. Siinä voimavarat vapautuvat ratkaisujen löytämiseen ja toteuttamiseen.”
(Suomen Työnohjaajat ry, Story).

Työnohjaus on koulutetun työnohjaajan avulla tapahtuvaa oman työn tutkimista, työtapojen vaikutuksen tiedostamista ja työmotivaation ylläpitoa. Se on tilaisuus tarkastella omaa työhyvinvointia ja ammatillista kasvua sekä työn laatua.
Työnohjausta voidaan käyttää mm. asiakastyössä, kehittämishankkeiden ja muutostilanteiden ohjauksessa, johtamisen valmennuksessa sekä esimiestyön tukemisessa yksilö, ryhmä ja työyhteisömuotoisena. Työnohjaus, coaching ja valmennukset antavat esimiehille ja kehittäjille myös välineitä omaan työhönsä.

Close Menu